vPlayer

Video Player cho website của bạn

vPlayer Nền tảng video thông minh

Dẫn đầu trong công nghệ streaming. Vplayer giúp người dùng của bạn có trải nghiệm tốt nhất với video trên website của bạn.

Hỗ trợ tốt nhất trong công nghệ quảng cáo. Hầu hết các chuẩn ads chúng tôi hỗ trợ có thể chạy trên hầu hết các thiết bị và nền tảng khác nhau : iOS (7.x trở lên) , Android (4.x trở lên), Window, ..

vPlayer hỗ trợ hầu hết các nền tảng phổ biến

Trải nghiệm người dùng là động lực giúp chúng tôi phát triển sản phầm.